Schemagenerator

Awesome!

Schema

Schemaläggning är idag en av de mest tidskrävande arbetsprocesserna inom skolan. Att ta fram ett komplett och optimalt schema tar oftast veckor av arbetstid. Arbetet sker idag via manuella schemaläggningsverktyg. Det har vi en lösning på. Med Meitners schemagenerator kan du lägga optimerade scheman på bara några minuter, direkt synkroniserat med meitner skolplattform.

Automatisering

Schemaläggning är idag en av de mest tidskrävande arbetsprocesserna inom skolan. Att ta fram ett komplett och optimalt schema tar oftast veckor av arbetstid. Arbetet sker idag via manuella schemaläggningsverktyg. Det har vi en lösning på. Med Meitners schemagenerator kan du lägga optimerade scheman på bara några minuter, direkt synkroniserat med meitner skolplattform.

Coolt.

Schemaläggning är idag en av de mest tidskrävande arbetsprocesserna inom skolan. Att ta fram ett komplett och optimalt schema tar oftast veckor av arbetstid. Arbetet sker idag via manuella schemaläggningsverktyg. Det har vi en lösning på. Med Meitners schemagenerator kan du lägga optimerade scheman på bara några minuter, direkt synkroniserat med meitner skolplattform.

Automatisering

Schemaläggning är idag en av de mest tidskrävande arbetsprocesserna inom skolan. Att ta fram ett komplett och optimalt schema tar oftast veckor av arbetstid. Arbetet sker idag via manuella schemaläggningsverktyg. Det har vi en lösning på. Med Meitners schemagenerator kan du lägga optimerade scheman på bara några minuter, direkt synkroniserat med meitner skolplattform.