Elevregister

Via elevregistret och administrationen i Meitner sköts all hantering kring skolan och dess användare. Med hjälp av E-tjänster, rapporter och statistik.

Elevregistret, administration och E-tjänster.

Elevregistrets plattformen är en hub för all administration och hantering av eleven, dess vårdnadshavare och personal. Administratören ges möjlighet att stötta pedagogens arbete i alla skolformer. Hantera, kommunicera, sammanfatta och få överblick på alla processer. Det är härifrån ni styr skolvalet, hantering av köer och planering av elever. E-tjänster är verktygen för att få in data till Meitner som behövs för att hantera elevens skolgång.

Dynamiska och individuella behörigheter.

Det är från elevregistret ni styr den unika behörighets-funktionen, där ni kan importera er data för mass-uppdateringar och data som kommer från era övriga leverantörer läses in via API:er. Det är här ni skapar rapporter till ekonomichefen, till systematiska kvalitetsarbeten, SCB eller andra myndigheter.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Jag uppskattar att jag som ekonomiansvarig kan gå in i Meitner och själv hämta data och volymer från respektive skolform, utan att behöva se annan känslig information. Jag får ta del av det jag behöver, inget mer. "

- Ekonomiansvarig på kommun

"Det är ett plus i kanten att vi inte behöver ett tredjepart system för att hantera data för uppföljning och för att skapa rapporter eller bygga egna vyer"

- Skoladministratör

Administration

Läs mer
Barn- & elevregister

Läs mer
Personal register

Läs mer
Dynamiska behörigheter

Läs mer
Betygskataloger

Läs mer
Hantera skolval

Läs mer
Hantering av resurser

Läs mer
Närvarohantering

Läs mer
Visuell statistik

Läs mer
Uppföljning

Läs mer
Rapportering

Läs mer
Ledighetsansökan

Läs mer
Kommunikation

Läs mer
E-Tjänster

Läs mer
Exportera underlag

Läs mer
Huvudman & enhets överblick

Läs mer