Flaggning & statistik

Statistik och flaggningssystemet är till för att underlätta arbetet med uppföljning och göra det möjligt att analysera välmående, genom visuell och dynamisk statistik.

Visuell statistik och uppföljning.

Kraven är höga på lärare, administratörer och chefer/rektorer inom barn och utbildningsförvaltningen. Meinter erbjuder hantering av all data i verksamhetssystemet. Data med ett inbyggt verktyg för att följa upp nyckeltal, statligt eller centralt fördefinierade rapporter och möjligheter att bygga egna rapporter för alla användare.

Fånga upp psykisk ohälsa.

Att psykisk ohälsa drastiskt ökat bland ungdomar under de senaste åren är dessvärre inget nytt. Trots det finns det i dagsläget inga bra hjälpverktyg för skolan att kunna upptäcka ohälsa i rätt tid. Men tack vare Meitners flaggningssystem är vi ett steg närmre en lösning. Systemet analyserar automatiskt prestation och välmående i samspel med närvaron. Det flaggar avvikande händelser och möjliggör upptäckten av psykisk ohälsa snabbt, med andra ord kan Meitner ge skolan en möjlighet att tillsätta nödvändiga resurser till rätt personer i rätt tid.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

“Det här kommer att revolutionera hela skolvärlden! Verktyget som hjälper oss upptäcka psykisk ohälsa i tid lär leda till både högre närvaro och generellt välmående!”

- Biträdande rektor på friskola

"Det är ett plus i kanten att vi inte behöver ett tredjepart system för hantering av data. Och verktyget för psykiska besvär är dessutom en utomordentlig resurs!"

- Skoladministratör

Analysera psykisk ohälsa

Läs mer
Uppföljning

Läs mer
Visuell statistik

Läs mer
Rapportering

Läs mer
Egenbyggda vyer

Läs mer
Nyckeltal

Läs mer
Exportera underlag

Läs mer
Huvudman & enhets överblick

Läs mer