Meitner Logotyp - Logga i orginal

Samla alla verktyg i en plattform.

Via bara ett inlogg når du alla verktyg och moduler via Meitners heltäckande skolplattform. Nu slipper du allt dubbelarbete och behovet av att jobba parallellt i flera system.

Skolans helhetslösning

Meitner är en plattform där alla funktioner och moduler ingår. Alla framtida uppdateringar sker automatiskt. Alla moduler i Meitner som inte önskas användas kan enkelt släckas ned för att anpassa plattformen efter er. Alla behörigheter är anpassningsbara och kan skräddarsys på detaljerad funktionsnivå. Alla texter i plattformen går att anpassa på en huvudmans nivå. Dynamiskt. Enkelt. Smidigt. Användarvänligt.

Slipp onödiga tredjepartssystem som inte integrerar med varandra. Meitner är skolans nya helhetslösning.

Läs mer

Schemaläggning på nästa nivå

Schemaläggning är idag en av de mest tidskrävande arbetsprocesserna inom skolan. Att ta fram ett komplett och optimalt schema tar oftast veckor av arbetstid — ett arbete som idag sker via manuella schemaläggningsverktyg. Meitner arbetar nu med en schemagenerator, som ska kunna lägga optimerade scheman på bara några minuter — direkt synkroniserat med meitner som skolplattform.

Vill ni istället använda ert befintliga schemasystem går det lika enkelt att läsa in schemafilen direkt till Meitner. Valet är ert. Oavsett vägval så kostar det er inget extra.

Läs mer

Elevregister

Elev-, personal-, och personregister är er administrativa del för att hantera användare inom skola och kommun. Registret är den plats där era administratörer kan hantera placering, betyg, användare och mycket mer. Här samlas all information som rör samtliga intressenter och där behörigheter samt inloggningar styrs ifrån.

All information kan enkelt presenteras via visuella gränssnitt och egna rapporter kan tas ut, där ni väljer vad ni vill se.

Läs mer

Lärplattform

Lärplattformen är där eleven och deras vårdnadshavare möter pedagogen i vardagen. Här sker det formativa och summativa arbetet i skolan. Med direkt integration mot Google Workspace och Microsoft Teams, erbjuder vi effektiva arbetsflöden för både läraren och eleven. I Läroplattformen sker kommunikationen mellan hem och skola på ett snabbt och enkelt sätt.

Lärplattformens utseende är inspirerat utifrån de appar vi använder dagligen. Vilket gör Meitner till en superenkel skolplattform för alla.

Läs mer

E-tjänst

Blanketter i pappersformat är fortfarande vanligt förekommande inom skolan. Meitner erbjuder därför e-tjänster för att hantera skolval, val av förskola, ledighetsansökningar, val av kost, allergiinformation, och många fler blanketter för att komplettera skolplattformen med den information som vårdnadshavaren lämnar till respektive skolform.

Läs mer
Meitner lärplattform i app - Användarvänlig hubMeitner Appen - Lärplattform kurshanteraren

Samma upplevelse och funktionalitet i appen som på webben.

Finns på App Store och Google Play

Mobiltelefonen är det verktyg vi använder mest i vardagen. Det är den bästa kommunikationskanalen för att snabbt nå ut med viktig information.

Ladda ner Meitners lärplattform som mobilapp på App StoreLadda ner Meitners lärplattform som mobilapp på Google Play

För oss är det en självklarhet att du som användare ska få samma upplevelse via mobilen och surfplattan som på datorn. Därför har Meitner en komplett mobilapp som erbjuder elever, lärare och vårdnadshavare samma funktionalitet i appen som på webben.

Detta underlättar det dagliga arbetet och möjliggör en förenklad kommunikation mellan hem och skola, där viktig information inte riskerar att gå förlorad. Appen finns på App Store och Google Play, tillgänglig för alla skolformer.

Några av Meitners moduler för förskolan.

Kommunikation
Dokumentation
In- & utcheckning
Uppföljning
Planering
Utvecklingssamtal
Avdelningar
E-Tjänster
Schemaläggning
Administration
Alla förskolans moduler
Meitner lärplattform för förskolan - bild för översikt av HUB

Några av Meitners moduler för fritidsverksamheter.

Kommunikation
In- & utcheckning  
Grupplistor 
Schema & kalender
Administration
E-Tjänster
Visuell statistik
Barn & elev-register
Alla fritids moduler
Meitner förskola i lärplattformen - inchecking och utcheckning med kopplad närvaro rapportering och barnschema

Några av Meitners moduler för grundskolan.

Kommunikation
Dokumentation
Formativ bedömning
Summativ bedöming
Närvarohantering
Kunskapsmatris
Uppföljning
Uppgiftshantering
Planering
Utvecklingssamtal
Schemaläggning
Administration
E-Tjänster
Statistik verktyg
Alla grundskolans moduler
Meitner lärplattform har en HUB som är din individuella startsida och samlar relevant information direkt efter inloggning.

Några av Meitners moduler för gymnasiet.

Kommunikation
Dokumentation
Formativ bedömning
Summativ bedömning
Närvarohantering
Kunskapsmatris
Uppföljning
Uppgiftshantering
Planering
Utvecklingssamtal
Schemaläggning
Administration
E-Tjänster
Statistikverktyg
Alla gymnasiets moduler
Via Meitners schema i lärplattformen kan du se ditt eller andras schema, boka salar, och hantera närvaron

Bespara tid med en plattform.

Samla all dokumentation och information i ett och samma system för att minska allt dubbelarbete. Nu kan du söka information och arbeta effektivt med uppföljning.

Meitner är enkelt att använda och intuitivt vilket minskar tiden det tar för att komma igång med systemet.

En heltäckande skolplattform sparar tid

En väg in till alla skolformer.

Är du aktiv på två skolor? Administratör på ena, och har barn i den andra. Via Meitner når du samtliga via bara en inloggning. Med ett dynamiskt behörighetssystem kan skolan skapa de exakta roller de behöver och hantera behörigheter individuellt på detaljnivå.

En väg in till alla verktyg, för alla skolformer.

En väg in för lärare, elever, vårdnadshavare och skolledare
Meitner Logotyp - Logga i orginal
Hantera skolval
Hantering av resurser
Skolplattform
Elevlistor, Personalregister, Rapportverktyg, Uppgifter
Schoolsoft
Barnregister, Personalregister, Register
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka en gratis demo & se själv.

Vill du se själv hur enkelt Meitner är att använda och få en kostnadsfri demonstration av vår plattform för just din verksamhet. Kontakta oss för att få en personlig demo över Meitners skolplattform.

Kontakta oss för demo
Kontakta Adrian Andersson, Meitners VD, för personlig demo av Meitner skolplattform
Adrian Andersson, VD