Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

Jag ville bara skicka en liten ”high five” från oss musiklärare som tycker ert system verkar toppen!

- Musiklärare

Vi känner att det gett intrycket av att vara framåtsträvande och användarvänligt.

- Lärare på grundskola

Heading

Lärplattform för gymnasiet
Läs mer
Meitners HUB i förskolan möts du direkt av när du loggar in på lärplattformen

Heading

Schemagenerator
This is some text inside of a div block.
Läs mer

Lärplattform för gymnasiet

Schemagenerator
Lärplattform för gymnasiet
Läs mer

Lärplattform för grundskolan

Lärplattform för grundskolan
Läs mer
Smart HUB, Schema visning, Närvarohantering, Ledighetsansökan, Formativ bedömning, Summativ bedömning, Kunskapsmatris, Dokumentation, Planering, Uppföljning, Uppgifter, Grupp & klasslistor, Google Workspace, Microsoft Teams, Kommunikation, Matsedel, Utvecklingssamtal, App iOS & Android
Lärplattformen för grundskolan ingår i Meitners heltäckande skolplattform, och hanterar kommunikation, betyg, schema och närvaro. Både via web som app.

Elevregister

Elevregister
Läs mer
Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitner elevregister & administration verkar tillsammans med lärplattformen för den kompletta helhetslösningen för din skola.

Flaggning & statistik

Flaggning & statistik
Läs mer
Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitners statistik & flaggningssystem - dynamiska och egna visuella rapporter och möjlighet att mäta psykisk hälsa hos elever

Schemaläggning

Schemaläggning
Läs mer
Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema
Meitners schema verktyg kan både läsa in befintligt schema, men har också stöd för helt automatisk schemaläggning

Förenkla pedagogernas vardag.

Lärplattformens syfte är att effektivisera arbetsflödet och minska pedagogens tid i verksamhetssystemet. Tiden ska ägnas åt kärnverksamhet - pedagogiken. Meitner är ett modernt verksamhetssystem som tar avstamp i just enkelheten. Vi vill ge pedagogen rätt att använda innehållet på ett rättssäkert och effektiv sätt. Ett exempel på det är det kraftfulla rapporteringsverktyget som är inbyggt och möjliggör att pedagogen med några knapptryck kan skapa rapporter som gör att denne kan följa en eller flera elevers utveckling för att kunna erbjuda dem stöd i tid.

Förenklad kommunikation.

Kommunikation är bland det viktigaste inom skolan. Meitner har därför utvecklat kraftiga verktyg för smidig dialog, bland annat en livechatt för både kommunikation mellan individer och grupper. Dessutom har Meitners skolplattform inbyggda funktioner för utskick, via epost, sms och direkt till mobilen via push notiser.