Vi såg problemet.

Vi i Meitner har alla en nära relation till skolan. Vi har sett negativa trender av utmattade lärare, stressade elever, och drastiskt ökning av psykisk ohälsa bland unga. Där skolans digitala verktyg inte hänger med. Skolor sitter idag på allt för många system, som tvingar många lärare att dubbeldokumentera sitt arbete. Där även huvudmannen saknar möjligheten att enkelt se samlad statistik för att kunna fånga upp elever i rätt tid.

Vi började agera.

Genom att endast använda en skolplattform kan du samla all information och data på ett ställe. Lärare slipper dubbeldokumentera, och skolan får möjlighet att fånga upp elever i tid. Alla intressenter i skolan ska kunna arbeta i en och samma miljö, via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. På så sätt kan varje person inom skolan spara lite mer tid varje dag, och minska både stress och huvudvärk när allting är i ordning. Projektet Meitner var fött.

Detta vill vi åstadkomma.

Vi har en enkel vision om vad vi vill åstadkomma. Vi vill låta alla lärare vara lärare och ge alla elever en större möjligheter att både må och prestera bättre i skolan. Vi vill kunna spara fem minuter för varje person, oavsett om du är lärare, vårdnashavare, elev eller annan skolpersonal. Parallellt vill vi, som IT leverantör, ta ett första kliv mot att utveckla digitala hjälpverktyg för att minska psykisk ohälsa i skolan.

Meitner är en heltäckande lärplattform & elevregister i en komplett skolplattform.
Dynamisk lärplattform & skolplattform för gymnasiet, grundskola och förskola.
Arvid Nilber
Arvid Nilber
arvid@meitner.se
Co-Founder & Front-End Utvecklare
Adrian Andersson
Adrian Andersson
aa@meitner.se
Styrelseordförande & VD
Simon Jansson
Simon Jansson
simon@meitner.se
Co-Founder & CTO
Marcelo Banegas
Marcelo Banegas
marcelo@meitner.se
COO
Mattis Abrahamsson
Mattis Abrahamsson
mattis@meitner.se
Co-Founder & Front-End Utvecklare
Roger Mideklev
Roger Mideklev
roger@meitner.se
Lärare & Utbildare
Augustas Bedulskis
Augustas Bedulskis
Back-End utvecklare
Adrian Andersson
Adrian Andersson
Styrelseordförande & VD
Mikael Engdahl
Mikael Engdahl
Suppleant
Johan Lundgren
Johan Lundgren
Styrelseledamot
Martin Andersson
Martin Andersson
Styrelseledamot