Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Det ser onekligen lättanvänt ut."

- Lärare

"Det är supersmidigt att dela information till vårdnadshavare"

- Förskolechef

Heading

Lärplattform för gymnasiet
Läs mer
Meitners HUB i förskolan möts du direkt av när du loggar in på lärplattformen

Heading

Schemagenerator
This is some text inside of a div block.
Läs mer

Lärplattform för gymnasiet

Schemagenerator
Lärplattform för gymnasiet
Läs mer

Lärplattform för förskolan

Lärplattform för förskolan
Läs mer
In & utcheckning, Schema visning, Utvecklingssamtal, Planering, Dokumentation, Uppföljning, Grupp & klasslistor, Kommunikation, Avdelningar, BankID inloggning, Dynamiska behörigheter, Matsedel, Smart HUB, App iOS & Android
Lärplattformen för förskolan är en användarvänlig plattform där hem och skola möts, och är en del av Meitners heltäckande skolplattform.

Elevregister

Elevregister
Läs mer
Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitner elevregister & administration verkar tillsammans med lärplattformen för den kompletta helhetslösningen för din skola.

Flaggning & statistik

Flaggning & statistik
Läs mer
Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitners statistik & flaggningssystem - dynamiska och egna visuella rapporter och möjlighet att mäta psykisk hälsa hos elever

Schemaläggning

Schemaläggning
Läs mer
Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema
Meitners schema verktyg kan både läsa in befintligt schema, men har också stöd för helt automatisk schemaläggning

Följ upp er förskoleverksamhet.

Meitner lärplattform vill skapa dynamik i skoladministratörens roll. Genom att lärplattformen är behörighetsstyrd kan den anpassas så att en skoladministratör kan avlasta en pedagog med alltifrån incheckning/utcheckning till att stödja med kommunikationen med vårdnadshavaren. Allt detta samtidigt som rektor ur lärplattformen kan få den data som behövs för att följa upp verksamhetens nyckeltal. Det som blir ert val som kund att bestämma vem som gör vad.

Enkel och överskådlig närvarohantering.

Pedagogen hanterar närvaro på ett enkelt och överskådligt sätt oavsett om ni använder mobil, läsplatta eller dator. Vårdnadshavaren använder e-tjänst eller app för att meddela vilket barnomsorgsbehov som ens barn har. Vårdnadshavaren kan också via app eller web meddela pedagog om man är försenad eller om mormor/morfar hämtar idag.