Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Jag gick in med höga förväntningar inför demon, men detta överskred dem med hästlängder. Så smidig och bra plattform!"

- Digitaliseringschef på kommun

"Förvånansvärt att ni utbildade vår personal på 35 minuter, sist vi implementerade ett en skolplattform tog det 3 heldagar. "

- Rektor på friskola

Heading

Lärplattform för gymnasiet
Läs mer
Meitners HUB i förskolan möts du direkt av när du loggar in på lärplattformen

Heading

Schemagenerator
This is some text inside of a div block.
Läs mer

Lärplattform för gymnasiet

Schemagenerator
Lärplattform för gymnasiet
Läs mer

Lärplattform för gymnasiet

Lärplattform för gymnasiet
Läs mer
Smart HUB, Schema visning, Närvarohantering, Ledighetsansökan, Formativ bedömning, Summativ bedömning, Kunskapsmatris, Dokumentation, Planering, Uppföljning, Uppgifter, Grupp & klasslistor, Google Workspace, Microsoft Teams, Kommunikation, Matsedel, Utvecklingssamtal, App iOS & Android
Lärplattformen för gymnasiet tillhör en komplett skolplattform, Meitner. Som har kursrum, betyg, bedömning, kommunikation och mer samlat i en helhetslösning.

Elevregister

Elevregister
Läs mer
Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitner elevregister & administration verkar tillsammans med lärplattformen för den kompletta helhetslösningen för din skola.

Flaggning & statistik

Flaggning & statistik
Läs mer
Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitners statistik & flaggningssystem - dynamiska och egna visuella rapporter och möjlighet att mäta psykisk hälsa hos elever

Schemaläggning

Schemaläggning
Läs mer
Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema
Meitners schema verktyg kan både läsa in befintligt schema, men har också stöd för helt automatisk schemaläggning

Smidig överblick i Meitner Hub.

Eleven kan på ett överskådligt sätt se sin dag på lärplattformens startsida och bland annat se kommande lektioner eller vilken mat som serveras i matsalen. Det finns ett notifikationsverktyg där man får meddelanden om ny information som finns att läsa i lärplattformen. Det kan vara när en lärare lägger ut en ny uppgift i en kurs eller om en bedömning på en uppgift har blivit publicerad.

Allt samlat på en plats.

All information som skapas och hanteras i Meitner gör det på en it- och rättsäker plats. När det systematiska kvalitetsarbetet startar så lägger vi stor vikt vid att datan är er, obearbetad och tillgänglig för er. Oavsett om arbetet behandlar betyg, psykisk ohälsa eller närvaro så är det just möjligheten att kunna ha all data på en plats som gör Meitner så effektivt. Datan är er - och ni når den när ni vill, utan mellanhänder.