Skolplattformen som är med genom hela skolgången

Skoladministrationen direkt intill din lärplattform

Skoladministrationen direkt intill din lärplattform

Administrationen i Meitners skolplattform är till för att komplettera med de administrativa processerna till lärplattformen. Här finns register på elever, personal och vårdnadshavare, tillsammans med alla klasser, grupper, salar, rum och utrustning med bokningsregler. Kurser och program som erbjuds på skolan sätts upp som elever kan kopplas mot. Där hanteringen av elevers betyg och studieplaner kan underhållas härigenom. All myndighetsrapportering sker även genom skolpattformens adminpanel.

Närvarohantering med CSN rapportering och uppföljning
Närvarohantering med CSN rapportering och uppföljning
Närvarohantering med CSN rapportering och uppföljning

Närvarohantering med CSN rapportering

Lärare kan i plattformen ta närvaro och ange både frånvaro och sen ankomst på elever på varje lektion. Vid frånvaro går både notis och sms iväg till eleven och vårdnadshavaren med information. Närvaron är enkelt synlig för mentorn, EHT och rektorn både på individ-, grupp-, och klassnivå. Det ger skolan en snabb överblick över de elever som inte närvarar i undervisningen, för att kunna fånga dem så tidigt som möjligt. Meitner tar i slutändan fram en färdig rapport åt CSN utifrån närvaron som rapporterats.

Samla och arbeta i kurserna i Meitners arbetsytor

Samla och arbeta i kurserna i Meitners arbetsytor

Alla kurser som en grupp elever läser genererar automatiskt upp arbetsytor. I en arbetsyta hittas funktioner för uppgiftshantering, planeringar, uppgifter, resultat och bedömningar, centrala innehåll och betygskriterier från skolverkets läroplan. Detta kan kopplas in på både uppgiftsnivå eller i den generella bedömningen för kursen. Eleven och läraren får på detta sätt allt skolarbete samlat med en enkel överblick vad som behöver göras. Meitners arbetsytor har dessutom en sömnlös integration med både Google Drive och Microsoft Teams.

Samla och arbeta i kurserna i Meitners arbetsytor
Betygssättning och uppföljning
Närvarohantering med CSN rapportering och uppföljning

Betygssättning och uppföljning

Underlaget från bedömningen som sker på arbetsytorna och på enskilda moment används senare i utvecklingssamtalet och i slutändan inför betygssättning. Det är en enkel process som går igenom planering in till genomförande, och i slutändan uppföljning. Vid betygssättning kan lärare sätta och skicka in betyg säkert genom BankID som sedan godkänns av rektor. Signatur av betygsdokument kan också ske digitalt och tas ut i betygskataloger.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola

"Jag gick in med höga förväntningar inför demon, men detta överskred dem med hästlängder. Så smidig och bra plattform!"

- Digitaliseringschef på kommun

"Förvånansvärt att ni utbildade vår personal på 35 minuter, sist vi implementerade ett en skolplattform tog det 3 heldagar. "

- Rektor på friskola

Samma upplevelse i mobilappen

Finns på App Store och Google Play

Meitners app erbjuder samma funktionalitet som webben. Alla nödvändiga funktioner för elever, lärare och vårdnadshavare finns i appen, såsom planeringar, uppgifter, bedömningar, betyg, närvarorapportering, studieplaner, kommunikation, nyheter och information från skolan.

Ladda ner Meitners lärplattform som mobilapp på App StoreLadda ner Meitners lärplattform som mobilapp på Google Play

Kontakta oss idag för gratis demo

Meitner samlar skolans viktigaste moduler i en plattform, och har färdiga integratioenr att slå på med bland annat Google Drive, Microsoft Teams, Ourginal, med flera. Integrationerna kopplas på med ett enkelt klick, utan långa implementationer.

Kontakta Adrian Andersson, Meitners VD, för personlig demo av Meitner skolplattform
Adrian Andersson, VD