Alla moduler för grundskolan ingår i Meitner skolplattform.

Lärplattform för grundskolan

I grundskolan möjliggör lärplattformen ett helhetsgrepp på elevens och pedagogens dagar på och utanför den fysiska skolan. Från närvaroregistrering, planering och dokumentation. Här kommunicerar också alla med varandra och vårdnadshavare kommer åt dokumentation från utvecklingssamtal och bedömningar via lärplattform. Allt sker i en integrerad och lätthanterlig miljö med Microsoft Teams eller Google Drive som stöd system.

Läs mer

Funktioner

Smart HUB, Schema visning, Närvarohantering, Ledighetsansökan, Formativ bedömning, Summativ bedömning, Kunskapsmatris, Dokumentation, Planering, Uppföljning, Uppgifter, Grupp & klasslistor, Google Workspace, Microsoft Teams, Kommunikation, Matsedel, Utvecklingssamtal, App iOS & Android

Elevregister

I elevregistret hanterar administratören kommunikationen med vårdnadshavare, stödjer pedagogerna med administration som rör eleven och planerar utvecklingssamtalet. Registret omfattar all information som hanteras inom förskolan på ett IT- och rättssäkert sätt. Elevregistret omfattar e-tjänster som vårdnadshavarens val av barnschema, val av förskola, ledighetsansökning, hantering av kost etc. Det är i lärplattformen pedagogen delar dagens aktivitet med bilder och via blogg med vårdnadshavaren.

Läs mer

Funktioner

Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick

Flaggning & statistik

Flaggningssystemet i Meitner är utformat med dels fasta rapporter samt möjlighet att skapa egna rapporter med er data. Här kan rektorer följa upp nyckeltal, samtidigt som administratörer enkelt kan bibehålla kontroll på antal incheckade elever till pedagogens egenskapade rapporter. Vi ger er full flexibilitet över er egen data.

Läs mer

Funktioner

Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick

Schemaläggning

Schema hanteras i Meitner på olika nivåer. Här kan rektorer lägga ut scheman med planeringsdagar, pedagogen kan planera sin avdelning för barnen och administratören kan förbereda och schemalägga utvecklingssamtalen. Alla scheman samlade på ett och samma ställe.

Läs mer

Funktioner

Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema