9 tips för skolor med distansutbildning

12/14/2020

De senaste veckorna har skakat om det samhälle vi lever i. Den Svenska regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen av COVID-19, även känd som “corona-viruset”. Vi lever i en tid vi aldrig upplevt innan, en tid som kommer få ett eget kapitel i historieböckerna.

En av många plötsliga åtgärder var att övergå till distansundervisning för högskolor och gymnasium. Denna uppmaning kom med knappt en dags varsel och innebar stora omställningar för skolorna. Flertalet av landets skolor och kommuner saknade helt rutiner för undervisning på distans.

Nedan kommer vi lista våra 9 bästa tips för genomförandet av distansundervisning.

9 tips för skolor med distansutbildning:

  1. Skapa tydliga riktlinjer för vilka system och program som används och när. Alla lärare och elever bör jobba på samma sätt för att undvika problem. Därför rekommenderar vi att skolledningen tillsammans med lärare och sina systemleverantörer (om så möjligt), sätter upp rutiner som alla bör följa. Vi rekommenderar att man skriver ner dessa och skickar ut i PDF format till alla berörda i skolan.
  2. Använd era befintliga digitala skolsystem och lärplattformar. Alla skolor sitter idag på någon form av digitala skolsystem samt plattformar för undervisning. Utnyttja detta och se till att hålla allt digitalt. Du kan inte föra analoga anteckningar och planeringar, eller lämna ut uppgifter i pappersformat vid distansutbildning. För att kommunikationen ska fungera och för att eleverna ska genomföra arbetet så krävs det att allting finns lätt tillgängligt digitalt. Bra verktyg att ge ut uppgifter via: Microsoft Teams, Google Classroom och Meitners kurshanterare.
  3. Ställ inte in lektioner. Ställ aldrig in lektioner om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att försöka göra distansutbildningen, så lik vanliga skoldagar som möjligt. Det håller rutinerna uppe för både elever och lärare.
  4. Maximera användningen av video samtal och online lektioner. På detta sätt kan lärare enklare kommunicera med eleverna och föra närmre dialoger. Ni minskar missförstånd och kan gå igenom uppgifter och projekt smidigare.
  5. Genomför 1-1 samtal mellan lärare och elev. Det är oerhört viktigt att inte tappa kontakten med eleverna. Elever som varit i behov av extra hjälp, kommer inte behöva stödet mindre nu. Tvärtom. Därför bör lärare regelbundet ha kortare samtal och avstämningar med eleverna en och en.
  6. Ta närvaro i videosamtalet i början av varje lektion. Att som rutin ta närvaron i början av lektionen gör att eleverna måste närvara, och inte missa någonting eller kommer sent. Nu är det inga sena bussar längre, alla är hemma - och bör därför alltid kunna komma i tid. Så ta alltid tid för en uppstart innan lektionen med videosamtal och ta gemensam närvaro på alla. Det startar igång lektionen på ett bra sätt.
  7. Utse en teknikansvarig och ta hjälp av era systemleverantörer. Våga söka hjälp av era befintliga systemleverantörer, fråga dem vad de anser borde göras och hur deras system kan kompletteras på bästa sätt. Utse även en teknikansvarig i skolan, som ansvarar för att hjälpa alla att komma igång med verktygen för distansundervisningen. Det är lättare att ha en dedikerad person för detta, än att elever och personal inte vet vem de ska vända sig till vid frågor och behov av hjälp.
  8. Hjälp varandra att komma igång. Vissa kommer klara av att installera nya mjukvaror och skapa konton i nya plattformar utan problem, medan andra kommer att få det svårare. Det handlar ofta om blandad datavana. Därför är det viktigt att alla hjälps åt och att ingen halkar efter. Halkar någon elev efter, kommer de garanterat halka efter i utbildningen också då de missar information.
  9. Rekommenderade hjälp verktyg. Det är viktigt att använda dynamiska och moderna verktyg i tider som dessa, som är flexibla och anpassningsbara efter behov. Vi rekommenderar lösningar som Zoom eller Google Hangout/meet, för videosamtal. För uppgiftshantering rekommenderar vi Google Classroom. För schema och kommunikation har er skola troligen fungerande lösningar. Söker ni en helhetslösning till plattform som fyller alla era behov, så kan Meitner uppfylla dessa. Läs mer nedan.


Vi släpper Meitners plattform gratis till alla skolor

Meitner erbjuder alla skolor, kommuner och lärare full tillgång till Meitners för-lanserade plattform. Plattformen har fokuset att underlätta distansundervisningen, och fyller en helhetslösning. Funktioner som videosamtal, uppgiftshantering, livechatt, kommunikationsverktyg, schemavisare och närvarohantering, finns integrerat och sammankopplat i plattformen. Till hösten kommer en utökad plattform lanseras, med bredare verktyg och mer funktionalitet kring administration och elevhälsa.


Kostnadsfri rådgivning till alla skolor

Vi vet att behoven om hjälp är stora, vi vet också att vår plattform kan underlätta många av utmaningarna som finns - men inte alla. Därför erbjuder vi också gratis rådgivning till alla skolor och kommuner, som önskar hjälp att sätta upp rutiner för sina verksamheter. Detta gäller för alla i Sverige, oavsett om ni som skola använder Meitner eller andra lösningar. Vi finns där oavsett, med kostnadsfritt stöd terminen ut. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.


Varför gör Meitner detta?

Det fanns inga planer på att släppa en version av Meitner nu i vår. Plattformen skulle släppas fullständigt i Augusti för höstterminen. Men efter spridningen av COVID-19 och de omställningar somvi alla tvingats ta - skrek flera av våra blivande kunder efter omedelbar hjälp. Meitner anser att som systemleverantör har du en skyldighet att hjälpa marknaden. Vi sitter på lösningen, och tänker därför inte hålla den internt längre. Därför släpper vi nu allt gratis till alla. I kriser är det viktigt att hjälpa varandra på de sätt man kan. Det är starten på en långsiktig relation.