9 tips för skolor med distansutbildning

De senaste veckorna har skakat om det samhälle vi är vana att se. Den Svenska regeringen har vidtagit flera har åtgärder för att minska smittspridningen av COVID-19, även känd som “corona viruset”. Vi är i en tid vi aldrig upplevt tidigare, en tid som kommer få ett eget kapitel i historieboken om några år.

En av många plötsliga åtgärder var att övergå till distansundervisning för högskolor och gymnasium. Denna uppmaning kom med knappt en dags varsel och innebar stora omställningar för skolorna. Flertalet av landets skolor och kommuner saknade helt rutiner för undervisning på distans. Nedan kommer vi lista våra 9 bästa tips för genomförandet av distansundervisning.

9 Tips för skolor med distansutbildning:

  1. Skapa tydliga riktlinjer för vilka system & program som används när. Alla lärare och elever bör jobba på samma sätt för att undvika problem. Därför rekommenderar vi att skolledningen tillsammans med lärare, och sina systemleverantörer (om så möjligt), sätter upp rutiner som alla ska följa. Vi rekommenderar att man skriver ner dessa och skickar ut i PDF format till alla berörda i skolan.
  2. Använd era befintliga digitala skolsystem & lärplattformar. Alla skolor sitter idag på någon form av digitala skolsystem samt plattformar för undervisning. Utnyttja detta, och se till att hålla allting digitalt. Du kan inte föra analoga anteckningar och planeringar, eller lämna ut uppgifter i pappersformat i distansutbildning. För att kommunikationen ska fungera, och att eleverna ska genomföra arbetet så krävs det att allting finns lätt tillgängligt digitalt. Bra verktyg att ge ut uppgifter via: Microsoft Teams, Google Classroom och Meitners kurshanterare.
  3. Ställ inte in lektioner. Ställ aldrig in lektioner om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att försöka göra distansutbildningen, så lik vanliga skoldagar som möjligt. Det håller rutinerna uppe för både elever och lärare.
  4. Maximera användningen av video samtal & online lektioner. På detta sätt kan lärare enklare kommunicera med eleverna och föra närmare dialoger. Ni minskar missförstånd och kan gå igenom uppgifter och projekt smidigare.
  5. Genomför 1-1 samtal mellan lärare och elev. Det är oerhört viktigt att inte tappa kontakten med eleverna. Elever som varit i behov av extra hjälp, kommer inte behöva stödet mindre nu. Tvärtom. Därför bör lärare regelbundet ha kortare, 5 minuters, samtal och avstämningarna med eleverna en och en.
  6. Ta närvaron i videosamtal början av varje lektion. Att som rutin ta närvaron i början av lektionen gör att eleverna tvingas dit, och inte missar någonting eller kommer sent. Nu är det inga sena bussar längre, alla är hemma - och bör därför alltid komma i tid. Så ta alltid ett uppstart av lektionen med videosamtal och ta gemensam närvaro på alla. Det startar igång lektionen på ett bra sätt.
  7. Utse en teknikansvarig & ta hjälp av era systemleverantörer. Våga söka hjälp av era befintliga systemleverantörer, fråga dem vad dem anser borde göras och hur deras system kan kompletteras på bästa sätt vid behov. Utse även en teknikansvarig i skolan, som ansvarar för att hjälpa alla att komma igång med verktygen för distansundervisningen. Det är lättare att ha en dedikerad person för detta, än att elever och personal inte vet vem dem ska vända sig till vid frågor och behov av hjälp.
  8. Hjälp varandra att komma igång. Vissa kommer klara att installera nya mjukvaror och skapa konton i nya plattformar utan problem, medan andra kommer få det svårare. Det handlar ofta om blandad dator vana för personerna i skolan. Därför är det viktigt att alla hjälps åt och att ingen halkar efter i detta. Halkar någon elev efter här, kommer de garanterat halka efter i utbildningen också då de missar information.
  9. Rekommenderade hjälp verktyg. Det är viktigt att använda dynamiska och moderna verktyg i tider som detta, som är flexibla och anpassningsbara efter behov. Vi rekommenderar lösningar som Zoom eller Google Hangout/meet, för videosamtal. För uppgiftshantering rekommenderar vi Google Classroom. För schema och kommunikation har er skola troligen fungerande lösningar. Söker ni en helhetslösning till plattform, som fyller alla era behov, så kan Meitner uppfylla dessa. Läs mer nedan.


Vi släpper Meitner plattformen gratis till alla skolor

Meitner erbjuder alla skolor, kommuner och lärare full tillgång till Meitners för-lanserade plattform. Plattformen har fokuset att underlätta distansundervisningen, och fyller en helhetslösning för skolans undervisning på distans. Funktioner som videosamtal, uppgiftshantering, Livechatt, kommunikationsverktyg, schemavisare och närvarohantering, finns integrerat och sammankopplat i plattformen. Till hösten kommer en utökad plattform lanseras, med bredare verktyg och mer funktionalitet kring administration och elevhälsa.


Kostnadsfri rådgivning till alla skolor

Vi vet att behoven om hjälp är stora, vi vet också att vår plattform kan underlätta många av utmaningarna som finns - men inte alla. Därför erbjuder vi också gratis rådgivning till alla skolor och kommuner, som önskar hjälp att sätta upp rutiner för sina verksamheter. Detta gäller för alla i Sverige, oavsett om ni som skola kör Meitner eller andra lösningar. Vi finns där oavsett, med kostnadsfritt stöd terminen ut. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.


Varför gör Meitner detta?

Det fanns inga planer på att släppa en version av Meitner nu i vår. Plattformen skulle släppas fullständigt i Augusti för höstterminen. Men efter spridningen av COVID-19 och de omställningar som tvingats ta - så skrek flera av våra blivande kunder efter hjälp nu. Meitner anser att som systemleverantör har du en skyldighet att hjälpa marknaden. Vi sitter på lösningen, och tänker därför inte hålla den inom oss. Därför släpper vi allting gratis till alla. I kriser är det viktigt att hjälpa varandra på de sätt man kan. Det är starten på en långsiktig relation.