Lärplattform för förskolan

Lärplattformen för förskolan är en användarvänlig plattform där hem och skola möts, och är en del av Meitners heltäckande skolplattform.

En röd tråd genom hela vardagen.

Verktyget som stöttar förskolans personal att kommunicera, dokumentera och närvaroregistrera. Det underlättar planering och uppföljning av verksamheten samt ger vårdnadshavaren möjlighet att få insyn i sitt barns resa genom barnomsorgen.

Snabb och enkel incheckning.

Från Meitner hub, både genom appen och webben, kan pedagogen från lekplatsen hantera allt. Incheckning av barnen, ta emot meddelande från vårdnadshavaren om att någon annan hämtar idag, planera kommande aktiviteter och dela barnets lek till vårdnadshavaren.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Det ser onekligen lättanvänt ut."

- Lärare på förskola

"Jag får enkelt full koll på mitt barn genom appen."

- Vårdnadshavare

In & utcheckning

Läs mer
Schema visning

Läs mer
Utvecklingssamtal

Läs mer
Planering

Läs mer
Dokumentation

Läs mer
Uppföljning

Läs mer
Grupp & klasslistor

Läs mer
Kommunikation

Läs mer
Avdelningar

Läs mer
BankID inloggning

Läs mer
Dynamiska behörigheter

Läs mer
Matsedel

Läs mer
Smart HUB

Läs mer
App iOS & Android

Läs mer