Lärplattform för grundskolan

Lärplattformen för grundskolan ingår i Meitners heltäckande skolplattform, och hanterar kommunikation, betyg, schema och närvaro. Både via web som app.

Individuell startsida - din HUB.

Den centrala punkten i Meitner lärplattform är huben, där elev och lärare kan kommunicera, dokumentera och närvaroregistrera. De kan utföra formativ och summativ bedömning, planera och följa upp verksamheten, samtidigt som vårdnadshavaren erbjuds möjlighet att få insyn i elevens resa genom skolgången.

Kommunikation mellan hem och skola.

Meitners lärplattform har en inbyggd kommunikationsportal för pedagog, elever, vårdnadshavare och övriga intressenter. Systemet erbjuder möjlighet att kommunicera via chatt, e-mail eller meddelande.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Jag gick in med höga förväntningar inför demon, men detta överskred dem med hästlängder. Så smidig och bra plattform!"

- Digitaliseringschef på kommun

"Vi känner att det gett intrycket av att vara framåtsträvande och användarvänligt."

- Lärare på grundskola

Smart HUB

Läs mer
Schema visning

Läs mer
Närvarohantering

Läs mer
Ledighetsansökan

Läs mer
Formativ bedömning

Läs mer
Summativ bedömning

Läs mer
Kunskapsmatris

Läs mer
Dokumentation

Läs mer
Planering

Läs mer
Uppföljning

Läs mer
Uppgifter

Läs mer
Grupp & klasslistor

Läs mer
Google Workspace

Läs mer
Microsoft Teams

Läs mer
Kommunikation

Läs mer
Matsedel

Läs mer
Utvecklingssamtal

Läs mer
App iOS & Android

Läs mer