Lärplattform för gymnasiet

Lärplattformen för gymnasiet tillhör en komplett skolplattform, Meitner. Som har kursrum, betyg, bedömning, kommunikation och mer samlat i en helhetslösning.

Samla arbetet i kurshanteraren.

Verktyget som stöttar skolans personal att kommunicera, dokumentera, närvaroregistrera, hantera, planera och följa upp verksamheten. Den ger även vårdnadshavaren möjlighet att få insyn i elevens resa genom gymnasiet. Pedagogens arbete ska följa en röd tråd genom hela processen.

Håll koll på schema och närvaro.

Meitner är anpassat så att varje kurs i gymnasiet följer en röd tråd. Från planering till rätt matriser som är förankrade i kursen för bedömning och dokumentation. I kursen samlas allt material och det blir enkelt och tydligt för eleven att följa kursen från start till avslut. Meitner fokuserar på att kombinera data som produceras inom systemet för att skapa en användbar plattform.

Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Förvånansvärt att ni utbildade vår personal på 35 minuter, sist vi implementerade en skolplattform tog det 3 heldagar."

- Rektor på friskola

"Jag gick in med höga förväntningar inför demon, men detta överskred dem med hästlängder. Så smidig och bra plattform!"

- Digitaliseringschef på kommun

Smart HUB

Läs mer
Schema visning

Läs mer
Närvarohantering

Läs mer
Ledighetsansökan

Läs mer
Formativ bedömning

Läs mer
Summativ bedömning

Läs mer
Kunskapsmatris

Läs mer
Dokumentation

Läs mer
Planering

Läs mer
Uppföljning

Läs mer
Uppgifter

Läs mer
Grupp & klasslistor

Läs mer
Google Workspace

Läs mer
Microsoft Teams

Läs mer
Kommunikation

Läs mer
Matsedel

Läs mer
Utvecklingssamtal

Läs mer
App iOS & Android

Läs mer