Varför Meitner är det bästa alternativet för just din skola.

"Det är superenkelt att ha koll på vart alla är i skolan"

- Pedagog

"Jag har aldrig använt ett såhär enkelt skolsystem"

- Vårdnadshavare

Heading

Lärplattform för gymnasiet
Läs mer
Meitners HUB i förskolan möts du direkt av när du loggar in på lärplattformen

Heading

Schemagenerator
This is some text inside of a div block.
Läs mer

Lärplattform för gymnasiet

Schemagenerator
Lärplattform för gymnasiet
Läs mer

Lärplattform för fritids

Lärplattform för fritids
Läs mer
In & utcheckning, Schema visning, Grupp & klasslistor, Kommunikation, Dynamiska behörigheter, App iOS & Android
Lärplattformen för fritids är en enkel plattform för att hantera allt som händer efter aktuell skoltid och kommunicera mellan skolan och hemmet.

Elevregister

Elevregister
Läs mer
Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitner elevregister & administration verkar tillsammans med lärplattformen för den kompletta helhetslösningen för din skola.

Flaggning & statistik

Flaggning & statistik
Läs mer
Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick
Meitners statistik & flaggningssystem - dynamiska och egna visuella rapporter och möjlighet att mäta psykisk hälsa hos elever

Schemaläggning

Schemaläggning
Läs mer
Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema
Meitners schema verktyg kan både läsa in befintligt schema, men har också stöd för helt automatisk schemaläggning

Arbeta var som helst, när som helst.

På fritids så är pedagogerna mobila och oftast utomhus. Det arbete de utför kräver en tät kontakt med barnen och med dess vårdnadshavare. Meitner fungerar lika bra i APP som på web och ger pedagogen en chans att kommunicera med vårdnadshavaren samtidigt som de kan dokumentera barnets lärandeprocess där de befinner sig. Meitner ger vårdnadshavare möjlighet att kommunicera direkt med pedagog samtidigt som de i appen kan se vilka bilder som tas under verksamheten.

Få en överblick på din vardag.

Schemat i Meitner ger vårdnadshavare och eleven en enkel överblick om vad som händer denna vecka. Schemavyn underlättar för vårdnadshavaren att ta med sig rätt kläder utifrån den planerade verksamheten. Information flödar inom systemet och en pedagog kan lätt kontakta en vårdnadshavare om det skulle bli någon förändring under dagen.